دسته: دیجیتال مارکتینگ

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

انتخاب WordPress.com یا WordPress.org

امروز در آژانس خلاقیت وب دایان سعی داریم تا در انتخاب WordPress.com یا WordPress.org یاری کنیم و با تفاوت های آنها آشنا کنیم . این دو وبسایت علیرغم اینکه نام یکسانی دارند، دو ابزار متفاوت با نقاط قوت و ضعف متفاوت هنگام ساخت یک وب سایت هستند. کدام سایت را باید انتخاب کنیم؟ خوب، به