وبلاگ

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

انتخاب WordPress.com یا WordPress.org

امروز در آژانس خلاقیت وب دایان سعی داریم تا در انتخاب WordPress.com یا WordPress.org یاری کنیم و با تفاوت های آنها آشنا کنیم . این دو وبسایت علیرغم اینکه نام یکسانی دارند، دو ابزار متفاوت با نقاط قوت و ضعف متفاوت هنگام ساخت یک وب سایت هستند. کدام سایت را باید انتخاب کنیم؟ خوب، به